Pražané bez nových zastřešených zastávek MHD

Pražané již nedostanou
ani jeden nový přístřešek na zastávce MHD

BRAŇME SE!

Ve věci nevýhodné smlouvy mezi Městem a JCDecaux se nyní objevily další, mimořádně závažné okolnosti. Těmito okolnostmi je myšlena zejména téměř neuvěřitelná věc. Přestože byl původní smysl smlouvy takový, aby mělo město zastávky pro občany, nyní smlouva způsobuje přesně pravý opak. Díky smlouvě s JCDecaux nyní nemohou občané žádné nové zastávky mít. Důvod je, světe podrž se, naplnění počtu zastávek předpokládaný ve smlouvě. JCDecaux tedy nemá zájem stavět další zastávky pro občany! A nikdo jiný to podle exkluzivity ve smlouvě udělat nemůže.

V plné míře se tak potvrzují alarmující informace, na které jsme v minulých týdnech upozorňovali!

JCDECAUX PŘIZNÁVÁ, ŽE ŽÁDNÉ ZASTÁVKY STAVĚT NEHODLÁ!

Na městské části Prahy 10 jsme zjistili, že sám starosta Prahy 10, pan Mgr. Zoufalík, opakovaně stavbu přístřešků urgoval na Dopravním podniku, na magistrátě i v JCDecaux. A v JCDecaux mu sdělili, že „smlouva byla ze strany JCDecaux naplněna a není tudíž možné se na ně ve věci nových přístřešků obracet!“. JCDecaux tak plně přiznává, že žádné zastávky stavět nehodlá! Tyto skutečnosti dle našich informací oznamoval pan starosta Mgr. Zoufalík v osobním dopise panu primátorovi Hudečkovi dne 23. 7. 2014. Zatím nemáme zprávy o tom, jestli dostal odpověď.

Zastavka-Nekryta
V JCDecaux sdělili, že „smlouva byla ze strany JCDecaux naplněna a není tudíž možné se na ně ve věci nových přístřešků obracet!“.

Nebo jiný příklad. Na tramvajové trati v ulici Kolbenova, na zastávce Špitálská je přístřešek pouze v jednom směru. Důvod? Jak jinak, naplněný počet zastávek ze strany JCDecaux a jejich neochota postavit přístřešek v druhém směru.

JednostranZastavka
Naplněný počet zastávek ze strany JCDecaux a jejich neochota postavit přístřešek v druhém směru.

Každopádně je jasná věc: do ukončení smlouvy mezi městem a JCDecaux není možné stavět nové přístřešky na zastávkách MHD a občané tak budou opravdu při čekání moknout. Jak dlouho bude Město tuto neúnosnou situaci trpět? Proto znovu vyzýváme radní: Vypovězte nevýhodnou smlouvu mezi městem a JCDecaux!

Ve Velké Británii již JCDecaux nabídla ústupky

V únoru 2012 britská obdoba našeho Úřadu pro Ochranu Hospodářské Soutěže (Office of Fair Trading, OFT) zahájila vyšetřování smluvních podmínek, na základě kterých JCDecaux v zemi provozuje tisíce zastávek a ostatních prvků městského mobiliáře. Na základě své studie z roku 2011 (ke stažení v AJ zde) úřad došel k závěru, že restrikce ostatních provozovatelů venkovní reklamy, způsobená exkluzivitou pro JCDecaux v některých kontraktech, způsobila městům škodu tím, že jim znemožnila plnohodnotně využívat své pozemky a uzavírat smlouvy s jinými operátory. Zároveň uvedl, že přehnaně dlouhé trvání kontraktů je překážkou novým operátorům ve vstupu na trh a vytvoření konkurenčního prostředí.

JCDecaux překvapivě přijala výsledky šetření a sama hned v květnu 2012 nabídla dobrovolné uvolnění podmínek pro uzavírání budoucích kontraktů. Zavázala se tedy u nových kontraktů:

  • Nevyžadovat exkluzivitu na rozmísťování reklamy v dané oblasti;
  • Odstranit ustanovení, které v případě nečinnosti radnice automaticky prodlužuje kontrakt na další období;
  • Stanovit jasné datum konce smluvního vztahu;
  • Nesnažit se o prodloužení kontraktu na úkor nové soutěže;
  • Spolupracovat na výměně mobiliáře v případě prohry v soutěži na jeho provozování.

Jedná se tedy o odstranění přesně stejných nevýhodných ustanovení, které má JCDecaux i ve smlouvě s hlavním městem Praha.

Britský OFT vydal na základě dobrovolného uvolnění podmínek spis doporučení pro místní úřady (ke stažení v AJ zde), ve kterém úřadům doporučuje, aby toto uvolnění podmínek zapracovaly do všech budoucích uzavíraných smluv.

Situace ve Velké Británii tedy směřuje k lepšímu, jak dlouho budeme muset na podobné zlepšení podmínek pro město čekat v Praze?

CO S TÍM MŮŽEME DĚLAT?

Především můžeme všichni vyjádřit, co si o existenci této smlouvy a v ní nastavených podmínkách myslíme. Je třeba nerezignovat a apelovat na námi zvolené zastupitele, aby se snažili podmínky pro město vylepšit. Přestože je JCDecaux, nadnárodní gigant, těžkým protivníkem, město může ukázat odvahu a sebevědomí se mu postavit. Napište, prosím, našim radním na adresy níže, že nesouhlasíte s existencí smlouvy ve stávajícím znění a požadujete její zrušení. Město by následně vyhlásilo transparentní výběrové řízení, ze kterého by vyšel vítězně ten subjekt, který by městu nabídl nejlepší podmínky.

Praha již obdržela v minulosti konkurenční nabídky na provozování městského mobiliáře. Nabízené podmínky vč. plateb městu byly několikanásobné oproti JCDecaux. Město na nabídky nereagovalo. Veřejnost o nabídkách ani nevěděla a logicky neproběhla žádná věřejná diskuze. Rada a zastupitelstvo zjevně žije v domnění, že podobné kontrakty veřejnost nezajímají. Ukažte vedení města opak, žádejte vysvětlení a ujištění, že dojde k nápravě. Stamiliony, které i Vaše iniciativa může městu přinést, za to stojí.

Jsme Svaz Provozovatelů Venkovní Reklamy. Sdružujeme vlastníky cca 70% ploch venkovní reklamy v ČR. Věříme, že venkovní reklama není zlo. Jen je třeba s ní umět pracovat, umně ji regulovat a využívat pro potřeby měst a obcí. Pak přináší prospěch všem zúčastněným. V zahraničí už to umějí.

Smlouva, kterou se snažíme touto iniciativou kritizovat, je příkladem, jak se dá venkovní reklama zneužít. Nevýhodná smlouva, která přináší pohádkové zisky zahraniční velké firmě, ale která přináší málo běžným Pražanům, musí iritovat všechny. Způsobuje obecný odpor proti venkovní reklamě, protože podobný přístup z pozice síly, jaký praktikuje JCDecaux, vyvolává jen negativní reakce. A následně na to doplácí i ostatní subjekty z této oblasti podnikání. Proto je třeba ji společnými silami zrušit. Budeme rádi, když se s námi podělíte o Vaše názory v facebookové diskuzi. Děkujeme.

SDÍLEJ NA FACEBOOKU